Needle Rock logo

Croeso cynnes i Needle Rock

Yn Needle Rock ein hangerdd yw cymryd darn o hen ddodrefn wedi’u glystogi a’i drawsnewid i darn o ddodrefn gwych. Mae gan llawer o gartrefi a busnesau dodrefn sy’n dangos arwyddion o draul ond s’yn rhy dda i’w taflu. Gyda modd i chwilio miloedd o ddefnydd, a gyda chyfoeth o brofiad o drawsnewid dodrefn, rydym yn gweithio gyda’r cwsmwr i wireddu gweledigaeth.

Ers ein lansiad yn 2013, mae Needle Rock wedi datblygu portffolio o wasanaeth amrywiol iawn gan gynnwys:

  • Clystogi domestig – cadeiriau, soffas vintage a chadeiriad gyda adenydd (winged)
  • Clysogi masnachol mewn tafarndai, bwytai, campfeydd a chlybiau nos
  • Diwydiant hamdden – llety gwyliau, carafannau, cartrefi modur a chychod
  • Dylunio ac adeiladau i’w gwerthu
  • Lansio cynhyrch newydd – ystod eang o glustogau unigryw
  • Darparu addysg – dosbarthiadau dwyieithog yn y gymuned

Os oes gennych unrhyw brosiect clystogi yna croeso i chi gysylltu am sgwrs anffurfiol i weld os allwn eich helpi mewn unrhyw fodd.

Armchair on beach with Welsh flag
Don't Miss Out!
Contact Dr Ali Wright: ali@needlerock.co.uk 07534 216297


Needle Rock Ltd. is registered in England & Wales. Company registration number: 08457328
Registered office: Charberlee, Pengarreg, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5DH


Designed by HowardAdair.co.uk

Don’t miss out! Sign up NOW and keep up to date on events, sales and latest projects.

* indicates required
First Name *
Last Name *

By joining our email list you are consenting to receive occasional information by email, post, SMS, phone and other electronic means. The purpose is to keep you updated with Needle Rock projects, offers and exciting developments. Your details will not be given to anyone else or used for any other purpose not related to this business. Needle Rock is 100% compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) and you will have the option to unsubscribe.